Onderhoud

Aluminium deuren, ramen en gevels onderhouds vrij.

Helaas is dit niet zo, vaak gaan de kozijnen na verloop van tijd uitzakken of aanlopen Met het resultaat dat zelfs de scharnieren en sloten kunnen afbreken en hier dure onkosten moeten worden gemaakt. Voor de uitstraling van u pand is dit een noodzaak. Ook voor de gebruiker is het irritatie nummer 1. Een onderhoudscontract kan voor u een uitkomst zijn

Onder het onderhouden verstaan wij

  • Nastellen hang en sluitwerk
  • Glasrubbers controleren
  • Nastellen van deurdrangers / vloerpotten
  • Het vast zetten van losse onderdelen zoals b.v.b raamuitzetters, deurstopsen extra sloten
  • Het vervangen van lekken ruiten of breukruiten
Wat bieden wij onze klanten aan